Δείτε όλα τα νέα
  • Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012 12:42

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι)

01Το Μεγάλο Αρσενάλι
Η Ανάπλαση
Το Κ.Α.Μ.
Στόχοι του Κ.Α.Μ.
Δομή χώρου - Φωτογραφίες
Βιβλιοθήκη
Εκδηλώσεις

 

Επιδίωξη του Κ.Α.Μ., από την πρώτη διατύπωση του προγράμματός του, παραμένει η ανάληψη διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που θα εστιάζουν το ενδιαφέρον του κοινού στα προβλήματα της διαχείρισης του χώρου και της Αρχιτεκτονικής, της τέχνης που σχετίζεται άμεσα με αυτήν.

Επιχειρείται η προβολή εκείνων των χαρακτηριστικών της Αρχιτεκτονικής, που αντιπροσωπεύουν αυτό που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι εκφράζει την "Μεσογειακή ταυτότητά" της και που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της διαχείρισης του χώρου στις Μεσογειακές χώρες.

 

Στόχος του Κ.Α.Μ. είναι να αποκαταστήσει το σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και να επιχειρήσει να αποδώσει ξανά στο χτισμένο περιβάλλον την αξία του ως έργου πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δραστηριότητές του Κ.Α.Μ. οργανώθηκαν σε επτά τομείς κι επιχειρείται μέσα απ’ αυτούς να προσεγγισθούν οι στόχοι που ήδη αναπτύχθηκαν.

Οι τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι :

  1. Γεγονότα Αρχιτεκτονικής 
  2. Αρχιτεκτονική και Ιστορία, 
  3. Αρχιτεκτονική: Θεωρία και Πράξη, 
  4. Αρχιτεκτονική και Παιδεία 
  5. Αρχιτεκτονική και Media, 
  6. Διερεύνηση της Μεσογειακής Ταυτότητας, 
  7. Η Διάσταση του χώρου στις άλλες τέχνες,

Με την παραπάνω λογική το Κ.Α.Μ. έχει δύο αποδέκτες: το κοινό και τους επαγγελματίες αρχιτέκτονες.

Για το κοινό ο ρόλος του είναι ενημερωτικός και εκπαιδευτικός. Επιχειρείται η ευαισθητοποίησή του για τη σοβαρή επίδραση που έχει στη ζωή και την ευτυχία του η αρχιτεκτονική, η τέχνη της διαχείρισης του χώρου.

Σε σχέση με τους αρχιτέκτονες, στόχος του Κ.Α.Μ. είναι να ενθαρρύνει την έρευνα, να υποστηρίξει την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, καθώς και την καλλιτεχνική αναζήτηση. Με αυτή την τακτική, επιζητείται η βελτίωση της εικόνας της κατοικίας, της πόλης και της υπαίθρου.

Παράλληλα, το Κ.Α.Μ. προωθεί τις επιστημονικές ανταλλαγές συμβάλλοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία με ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και το Μεσογειακό χώρο και, ειδικότερα, τη συνεργασία με τους φορείς που μέχρι τώρα είχαν όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, το Τ.Ε.Ε., το Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και τους τοπικούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Κρήτης.

Με τους ίδιους στόχους και με την πρόθεση ενεργοποίησης μιας γόνιμης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης συνεργάζεται με τις πέντε Σχολές Αρχιτεκτονικής που λειτουργούν στην Ελλάδα και θα συνεργαστεί συστηματικά και με την έκτη, που θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Κ.Α.Μ., καθώς και η αξιοπιστία που αυτό έχει κατακτήσει, οφείλονται, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, στους πολυάριθμους φίλους του, οι οποίοι είτε το εμπιστεύτηκαν και προσέφεραν το έργο τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους είτε παρακολούθησαν με συνέπεια τις εκδηλώσεις του.