Δείτε όλα τα νέα
 • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 13:54

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι | Δράσεις

 

 

Η Δομή στελεχώνεται από τέσσερα άτομα προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Μια Νοσηλεύτρια
 2. Δυο Κοινωνικούς Φροντιστές και
 3. Μια Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων

Έργο Νοσηλεύτριας:

 •  Λήψη ιστορικού
 •  Καταγραφή των αναγκών των εξυπηρετούμενων
 •  Εκτίμηση της κινητικής και διατροφικής κατάστασης
 •  Έλεγχος ζωτικών σημείων(μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου)
 •  Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικά, αγχολυτικά κλπ)
 •  Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος
 •  Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας. Ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή στην αυτοφροντίδα
 •  Εκπαίδευση σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων (θρεπτική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κλπ)
 •  Διοργάνωση ενημερώσεων, παρουσιάσεων, ομιλιών, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων
 •  Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου
 •  Συνεργασία με την οικογένεια όταν κρίνεται απαραίτητο
 •  Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου ή μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Έργο κοινωνικών φροντιστών:

 • Υποδοχή – συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου
 • Ατομική υγιεινή, καθαριότητα
 • Συζήτηση και συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι
 • Υποστήριξη στη λήψη φαρμάκων
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική απασχόληση των εξυπηρετούμενων

Έργο Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων

 • Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων
 • Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
 • Παροχή υπηρεσιών ατομικής φροντίδας (ετοιμασία και σερβίρισμα πρωινού, ατομική υγιεινή..)
 • Άλλες βοηθητικές εργασίες όπου χρειάζεται

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι