Δείτε όλα τα νέα
  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 13:46

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι | Δράσεις

 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με τη παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Όπως επίσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

 

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι