Δείτε όλα τα νέα
  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 13:45

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι | Δράσεις

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

  • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκεια τους
  • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.

 

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι