Δείτε όλα τα νέα
  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 13:42

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι | Δράσεις

 

 

Το έτος 2009 έγινε διαγωνισμός που προκήρυξε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.), για την επιλογή αναδόχων της πράξης <<ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ>> στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013>> και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 της δράσης <<ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)>>.

 

Μετά από συμμετοχή στον διαγωνισμό η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου ως ανάδοχος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009 τη λειτουργία της Δομής: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τα εγκαίνια της Δομής πραγματοποιήθηκαν στις 06/09/2010.

 

Ιστορικό και Ίδρυση | Σκοπός | Στόχος | Δομή & Προσωπικό | Δικαιούχοι