Δείτε όλα τα νέα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε οικονομική προσφορά για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ