Δείτε όλα τα νέα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε οικονομική προσφορά για ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ,ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ