Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
να υποβάλετε προσφορά για την παρακάτω προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 1.900€ για την συσκευή
ηλεκτροθεραπείας με υπέρηχους και 1.300€ για το κρεβάτι φυσικοθεραπείας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ


Αναλυτικά η πρόσκληση ΕΔΩ