Δείτε όλα τα νέα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ BANNER

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ BANNER
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ‐ΚΑΜ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε προσφορά για την εκτύπωση φυλλαδίου μεγέθους Α3, δύο όψεων, έγχρωμο, σε χαρτί 100gr, 500
τεμάχια, και banner μεγέθους 1m*2.5m, έγχρωμο, 2 τεμάχια, για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ‐ΚΑΜ στο πλαίσιο της
έκθεσης « Ελαφριές κατασκευές» που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΜ 27/05/2018‐13/06/2018, συνολικού
προϋπολογισμού ποσού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ΕΔΩ