Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ACCESS POINT

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ACCESS POINT
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ‐ΚΑΜ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ACCESS POINT Ubiquiti UniFi AP Pro 3 τεμάχια, για τις ανάγκες της
ΚΕΠΠΕΔΗΧ‐ΚΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 560,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ΕΔΩ