Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ. ΒΛΗΣΙΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ. ΒΛΗΣΙΔΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε προσφορά για προμήθεια 20 λαμπτήρων 1000w συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αναλυτικά η πρόσκληση ΕΔΩ