Δείτε όλα τα νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ & του ΚΗΦΗ, συνολικού προϋπολογισμού ποσό 1.655,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ