Δείτε όλα τα νέα
Τίτλος
Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜ
skala_metalliki
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΛΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Δημιουργία νέας Ιστοσελίδας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2018
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ