Δείτε όλα τα νέα
Τίτλος
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΗΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αντικατάσταση καρότσας
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΜ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΜ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων