Δείτε όλα τα νέα
Τίτλος
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αντικατάσταση καρότσας
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΜ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΜ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΥΛΑΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝ.ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΚΗΠΟΣ»